Vilkår for deltagelse

Vilkår for deltakelse

Den korte versjonen

 1. Husk legitimasjon (aldersgrense, 18 år)
 2. Det er kun på toalettene det skal toaletteres
 3. Vi tar bilder og filmer under eventet.
 4. Vi sender deg info om senere eventer på epost/sms.
 5. Bruk sunn fornuft!

Den grundige versjonen

1 – Praktisk

 1. Sabla Moro og dens juridiske arrangører kan ikke holdes ansvarlige for hendelser, ulykker eller skader som oppstår og går ut over deltagere av arrangementet. Deltagere må forholde seg til instrukser fra vakter og ellers av arrangørens representanter.

2 – Betaling

 1. Ved kjøp av rabatterte billetter, må avtale eller liste fra sponsor være innlevert til festivalen 2 uker før arrangementets start.
 2. Prisen som er oppgitt er gjeldene kun for denne påmeldingen og den enkelte deltager.
 3. Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band, tidsendringer i program og andre programendringer vil ikke medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.
 4. Ved force majure (dvs forhold utenfor festivalens kontroll) gis ikke refusjon av billetten.

3 – Billettbånd

 1. Billettbånd skal alltid bæres på arm, og fremvises på vakters oppfordring.
 2. Billettbånd er personlig og kan ikke overdras av andre.
 3. Tap av billettbånd må meldes til arrangør ved ugrunnet opphold.
 4. Personer uten gyldig billettbånd vil bli bortvist fra området.
 5. Aldersgrensen er 18år. Legitimasjon skal forevises på forespørsel. Sabla Moro forbeholder retten til å bortvise personer som ikke kan fremvise gyldig ID

4 – Oppførsel

 1. Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og anviste plasser. Brudd på dette fører til at man blir bortvist fra området
 2. Ved legemsfornærmelse vil man bli utvist fra området.
 3. Tyveri kvalifiserer til bortvisning fra arrangementet.
 4. Ved hærverk på andres eiendom vil man bli bortvist fra området og forholdet vil bli politianmeldt.
 5. Forsøpling skal ikke forekomme. Hver deltager er pliktig til å levere sitt søppel på angitte plasser.

5 – Rusmidler

 1. Ulovlige rusmidler skal ikke nytes eller bæres på arrangementets område.
 2. Overstadig berusede personer vil bli bortvist fra arrangementet.
 3. Medbrakt drikke vil bli konfiskert i inngang og leveres ikke ut igjen.

6 – Kansellering

 1. Sabla Moro forbeholder seg retten til å kansellere arrangementet dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre arrangementet. Dette kan være tekniske utfordringer, for få deltakere, pålegg fra myndigheter eller andre uforutsette hendelser.
 2. Hvis arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av årsaker utenfor Sabla Moros rimelige kontroll forbeholder Sabla Moro seg retten til, når som helst og uten varsel, avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av arrangementet.

7 – Nyhetsbrev

 1. Man godtar å bli kontaktet med informasjon om andre eventer og nyheter på e-postadressen og/eller mobilnummeret man oppgir ved kjøp av billetter eller produkter fra Sabla Moro, eller ved å melde seg i Sabla Moro sine jobbsystemer.

7 – Annet

 1. Sabla Moro forbeholder seg retten til å publisere bilder/videoopptak tatt i forbindelse med festivalen. Bilder/videoer som er sjenerende eller “på kanten” vil ikke bli lagt ut. Det er opp til festivalen å velge hvilke bilder/videoer som kan benyttes. Dersom du ønsker et bilde/video av deg fjernet fra siden, kan du sende en henvendelse til post @ sablamoro.no og vi vil fjerne dette dersom det kan oppleves som støtende.
 2. Generelle ordensregler gjelder. I tillegg til vilkårene gjelder også norske lover.
 3. Aldersgrensen for arrangementet gjelder festivalens gjester og det kan gis dispensasjon for unntak til personer som er engasjert av arrangøren.
 4. Ved brudd på vilkår(ene) vil deltager kunne miste retten til å delta på arrangementet samt senere arrangement i regi av Sabla Moro. Utgifter deltaker har hatt, vil ikke bli refundert.
 5. Grove overtredelser av dette reglement vil bli politianmeldt og arrangøren står fritt til å bortvise deltagere fra området hvis deltageren motarbeider festivalens retningslinjer.
 6. Vilkårene kan bli endret uten varsel og deltager er pliktig til å forholde seg til enhver tids gjeldene regler og vilkår.
 7. Ved å delta på arrangementet, aksepterer deltakere reglene og andre føringer som er listet opp på denne siden og annet tilhørende materiell.