Hvor

For å komme til Sabla Moro i birkeneshallen, følger du skiltene til «Birkeneshallen»

Kart

Parkering

Parkering skjer på merkede felt (se under) og ellers på anviste plasser.

Busser vil levere og hente på merket felt. Se her for bussbilletter